C�g�nkr�l

A Galaktiv Kft. eg�szs�g�gyi �s k�nyelmi term�kek forgalmaz�s�ra alakult 2004-ben. 2005 �v elej�re az indul� portf�li�t a Carnation l�b�pol�si �s a GalaktivBio sz�nyog- �s kullancsriaszt� term�kek forgalmaz�si jogainak megszerz�se jelentette. A c�g tulajdonosai, vezet�i kor�bban a Scholl l�b�pol�s �s l�bbeli, a Durex �vszer �s m�s kiemelked� m�rkaterm�kek forgalmaz�s�t ir�ny�tott�k egy angol tulajdon� t�rsas�gban. Az adminisztr�ci�s �s kereskedelmi munk�t 2005 �v k�zepe �ta tov�bbi kolleg�k seg�tik. Galaktiv

A Galaktiv Kft-ben sikeresen folyik a kor�bbi munk�k sor�n szerzett m�rka�p�t�si tapasztalatok alkalmaz�sa, �gy a Carnation l�b�pol�si term�kcsal�d r�vid id� alatt jelent�s szerepl�v� v�lt kateg�ri�j�nak piac�n. Sikerrel vizsg�znak a term�kek a dm (Drogerie Markt) �s a Rossmann �zletl�ncok polcain, ahol �vr�l �vre jelent�s elad�si n�vekm�nyt lehetett realiz�lni. Jelen vannak a term�kek ugyanakkor sz�mos patika �s eg�szs�g�gyi szakbolt polcain is.

A magyar piacon egyed�l�ll� sz�nyog- �s kullancsriaszt� term�k, a GalaktivBio pump�s aerosol spray hazai gy�rt�sa 2005-ben indult el.

2005-2006 �vekben a c�g r�szt vett a francia Physcience c�g �trendkieg�sz�t� term�keinek forgalmaz�s�ban. A kiv�l� term�kek k�z�l sz�mos, p�ld�ul az Adipill fogyaszt�kapszula sz�p sikereket �rt el.

2008 elej�n ker�ltek k�s�rleti forgalmaz�sra a GalaktivBio biocid "spot on" oldat �s k�rnyezeti spray term�kek a kutya, macska �s m�s hobbi�llat k�ls� �l�sk�d�i ellen.

Az elm�lt 3 �vben sikeres exportforgalmat is bonyol�t c�g�nk - a Carnation l�b�pol�si term�kek nagy n�pszer�s�gnek �rvendenek Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Bulg�ria �s Szlov�kia ter�letein.

A c�g sz�khelye Angyalf�ld�n, a V�ci �t 95. sz�m alatt tal�lhat�, �s az iroda/rakt�r�t is az ide kapcsol�d� Forg�ch utcai telephelyen rendezte be.

A Galaktiv partnerk�re

Carnation l�b�pol�s �s GalaktivBio sz�nyog �s kullancsriaszt term�keket forgalmaz� partnerei a dm �s Rossmann drog�rial�ncok, Madi-Line, Herbah�z �s m�s keresked�k, patik�k, Herb�ria, valamint a Salus Gy�gypont.

C�g�nk Clarks cip�ket forgalmaz� partnere a Revans 2000 Kft.

Tov�bbi inform�ci�kat a www.Clarks.hu oldalon tal�l!